תקנון

עצם כניסת הלקוח/משתמש לאתר תהווה הצהרה מצידו כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. תקנון זה מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה. שימוש באתר כולל גלישה ו/או דפדוף בדפי האתר וכולל הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר ו/או כל שימוש אחר באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את לעיתים את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי נעשה את המיטב כדי להציג בפני לקוחותינו תמונות מדויקות ככל שניתן לכל מוצר.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, ואינם כוללים דמי משלוח.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות.הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק,להחליף או לשנות מבצעים, הטבות והנחות אלה בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

ביטול עסקה – ניתן להחזיר פריטים תמורת החזר כספי מלא עד שבועיים מיום קבלתם, בתנאי שלא נעשה בהם שימוש והוחזרו במצב תקין ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.  לא יינתן זיכוי או החזר כספי על דמי משלוח.

המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה ,הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (לאחר מסירת פרטי התשלום).

הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ,ובמידה ויתבקש להכניס פרטי כרטיס אשראי אזי הנו הבעלים החוקי של כרטיס האשראי ושל חשבון הבנק שאליו משתייך כרטיס האשראי, וכי יש בידו את האפשרות לשלם ולבצע תשלומים בהתאם לשירותים שהנו מבקש לקבל.

עגלת קניות